כמעט סיימת

בצע את השלבים הבאים על מנת להשתמש בתוכנת התרגום הטובה בעולם - חינם

אם ההורדה לא החלה,  לחץ כאן 

שלב 1 לחץ לחיצה כפולה

שלב 2 לחץ על הפעל (Run)

שלב 3 השלם את ההתקנה

שלב 1 

שלב 2 

שלב 3 

שלב 4 

שלב 5 

שלב 1 

שלב 2 

שלב 3