Free translator app for Blackberry

Babylon

לבלקברי

הצטרף למשתמשי בבילון לבלקברי ותוכל ליהנות מכלי תרגום ומילונים

  • מתאים ליישומי דוא"ל, אינטרנט וטקסט
  • זמין תמיד דרך מקש תפריט בבלקברי
  • מתאים לחיבור אינטרנט (BIS) וחיבור דרך שרת בלקברי (BES)
  • תואם לבלקברי מגרסה 4.6 ומעלה
  • גישה למידע ארגוני ותוצאות ממילונים
  • מציג מידע מפורט ממקום עבודתך